۱۰۰ و چهل و ۸. توییت

هرکی سبک خودش‌رو داره برای زندگی که در شکل گرفتنش خانواده، دوستان، محیط، فرهنگ و انتخاب‌هاش تاثیر گذاشتن.
ولی!
همه‌مون فکر می‌کنیم فقط سبک زندگی خودمون(و نهایت چار نفر که دوستشون داریم و قبولشون دادیم) درسته و بقیه دارن اشتباه می‌کنن!
در حالی که اونا فقط دارن یه جور دیگه زندگی می‌کنن!


منبع این نوشته : منبع
زندگی