۱۰۰ و ۴۰ و ۱. حافظه

دومین جلسه کارگاهم هم برگزار شد. این حال ِ خوب و این روزها رو دوست دارم، بعد از سال‌های سال، صبح‌ها قبل بیرون رفتن از خونه اسهال نمی‌شم و این نشون می‌ده استرسم کم شده، یا شاید دیگه استرس ندارم... با این‌که مسئولیتم خیلی زیاد شده نسبت به قبل...

امروز گوشیمو بالا جا گذاشتم و رفتم پایین، کاغذ رنگیامو پایین جا گذاشتم و رفتم بالا، ظرف غذامو بالا جا گذاشتم و رفتم پایین، و الان هم خودم رو تو ایستگاه مترو جا گذاشتم... یه میلیون تا چیز می‌خوام بنویسم...


منبع این نوشته : منبع
گذاشتم ,رفتم پایین،